УВЕРИТЬ

инандирмишун, чIалахърун,
УВЕРЕННЫЙ
УВЕРИТЬСЯ

Digər lüğətlərdə