САБЕИЗМ

м мн. нет tar. sabeizm (islamiyyətdən əvvəl bəzi ərəb qəbilələrində aya, ulduzlara sitayiş etməkdən ibarət din).

САБАН
САБЕЛЬКА

Digər lüğətlərdə