САЖАЛКА

ж kartof əkən və şitil köçürən maşın.

САЖА
САЖАЛЬНЫЙ

Digər lüğətlərdə