ХВАЛИТЬ

несов. mədh etmək, tərifləmək.

ХВАЛИТЕЛЬ
ХВАЛИТЬСЯ

Digər lüğətlərdə