САВРАС

м 1. səmənd at; 2. at; ◊ пустить савраса без узды nəzarətsiz buraxmaq, başlı-başına buraxmaq; саврас без узды (безуздый саврас) əhlikef, kefcil, əyyaş.

САВАННА
САВРАСКА

Digər lüğətlərdə