САДИСТ

м sadist (1. sadizmə tutulmuş adam; 2. məc. başqasına əziyyət verməkdən həzz alan adam; vəhşi).

САДИК
САДИСТКА

Digər lüğətlərdə