НАГОН

м мн. нет xüs. 1. vaxt qazanma, qabağa düşmə, qənaət etmə (vaxta); 2. sürüb gətirmə, qovub bir yerə toplama (mal-qaranı); 3. geydirmə, taxma; 4. artırma, qaldırma; 5. çəkmə, distillə etmə.

НАГОЛЬНЫЙ
НАГОНКА

Digər lüğətlərdə