НАЖИМ

м 1. basma; 2. sıxma; 3. məc. təsir etmə, təzyiq etmə, qısqı gəlmə, sıxışdırma; 4. təzyiq, güc, zor; 5. tex. qısğac.

НАЖИГАТЬСЯ
НАЖИМАНИЕ

Digər lüğətlərdə