СААМИ

СААМИ, СААМЫ

мн. (ед. саам м, саамка ж) saamlar (əsasən Rusiyada Kola yarımadasında yaşayan şimal xalqı, loparlar).

СААДАК
СААМСКИЙ

Digər lüğətlərdə