САБЗА

ж səbzə (kişmiş).

САБЕЛЬЩИК
САБЛЕВИДНЫЙ

Digər lüğətlərdə