САГИБ

м köhn. sahib, ağa.

САГАЙДАК
САГИТИРОВАННЫЙ

Digər lüğətlərdə