НАЙТИ

2 – 1. Rast gəlmək, qarşılaşmaq; toxunmaq, dəymək; 2. Qabağını kəsmək, üstünü örtmək, əhatə etmək, çulğamaq, bürümək; 3. Məc. B
НАИМЕНОВАНИЕ
НАЙТИ

Digər lüğətlərdə