САБО

м taxta başmaq.

САБЛЯ
САБОТАЖ

Digər lüğətlərdə