САГА

ж saqa (qədim Skandinaviya əfsanəsi, dastanı).

САВРАСЫЙ
САГАЙДАК

Digər lüğətlərdə