САГО

ср нескл. bot. saqo (1. bəzi palma ağaclarının özəyindən alınan nişasta dənəsi, 2. kartof unundan hazırlanan saqo surroqatı).

САГИТТАЛЬНЫЙ
САГОВНИК

Digər lüğətlərdə