ABLYASİYA

lat. ablatio – dağılma, azalma

ABQORA
ABORİGEN

Digər lüğətlərdə