ADAQLI

Türkmən dilində ad-a-maq feili “ad eləmək”, “niyyət eləmək” anlamında işlə­dilir. Adaq ismi həmin feildən düzəlib və “ad eləmək” mənasını əks etdirir. Adaqlı sifəti də adaq ismindən əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)  

ADAQ
ADAM

Digər lüğətlərdə