ALÇAQ

ALÇAQ I sif. Bəstəboy, boyu gödək. Heç yadımdan çıxmır, konsul özü bir uca adamdır, amma mən alçaq adamam (C.Məmmədquluzadə).

ALÇAQ II sif. Rəzil, şərəfsiz, namərd. Bu cür alçaq və rəhmsiz adamlara bir dəqiqə də olsa həyat haramdır (M.S.Ordubadi).

ALACƏHRƏ
ALƏM

Значение слова в других словарях