ANTRASİT

yun. anthrakitis – kömür növü

ANTİSİKLON
ANTREFİLE

Digər lüğətlərdə