AZAR-BEZAR

Fars mənşəlidir, əsli azar-be-azar kimi olub. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

AZAR
AZDIRMAQ

Digər lüğətlərdə