CAD

I
сущ. кукурузный, ячменный хлеб. Quru arpa cadı сухой ячменный хлеб, bayat qarğıdalı cadı черствый кукурузный хлеб
II
прил. диал. жёсткий
CACİQ
CADAR

Digər lüğətlərdə