CAD

is. Darı unundan bişirilən çörək. [Araz] içəri atılan kimi bərk şeyin nə olduğunu bilmək üçün onu əli ilə axtarıb, nəhayət, tapdı.
Girdə quru cad çörəyi idi. A.Şaiq.
Safo danışa-danışa xeyli yavaşıdı, əlini uzadıb bir cad götürdü. S.Rəhimov.

CABƏCA
CADAR

Digər lüğətlərdə