NAÇAQLAMAQ

f. Xəstələnmək, azarlamaq.
Gecə Şeyxin yanından mürəxxəs olandan sonra, eşşək səhrada naçaqlayıb vəfat elədi. E.Sultanov.

Синонимы

  • NAÇAQLAMAQ naçaqlamaq bax xəstələnmək
NAÇAQLAMA
NAÇAQLIQ

Значение слова в других словарях