UGLINESS

n 1. eybəcərlik, kifirlik, çirkinlik, bıçimsizlik; I haven’t seen such ugliness in any other town Mən başqa heç bir şəhərdə belə eybəcərlik görməmişəm; 2. alçaqlıq, iyrəndik, əclaflıq

UGLIFY
UGLY