AĞARIŞMAQ

глаг. белеть, поблёскивать. Göllər ağarışırdı озёра поблескивали
AĞARIŞMA
AĞARMA

Digər lüğətlərdə