ABIR-HƏYA

абур-гьая, ягь.
ABIR
ABIRLI

Digər lüğətlərdə