ABİ-NEYSAN

Bax: abi-leysan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Nigar xanımın gözləri elə dolub, elə dolub ki, elə bir bahar bulududu. Elə haya bənddi ki, abi-neysan kimi süzülüb tökülsün. (“Koroğlunun qocalığı”)

ABİ-LEYSAN
ABİ-ZÜLAL

Значение слова в других словарях