AKIN

adj 1. qohum, doğma, qan qohumu; ~ to smb. bir kəsə qohum; 2. eyni görünüşə malik olan, eyni görünüşü olan, bənzər, oxşar; ~ to smth. bir şeyə oxşar oxşayan; His beautiful writing is akin to drawing Onun gözəl əlyazısı / xətti şəklə bənzəyir / oxşayır

AJAR
ALABASTER