ALINMAZ

ALINMAZ – SATILMAZ Alınmaz, satılmaz dünya neməti; Elin hörmətini qazanandadır (H.Hüseynzadə).

ALICILIQ
ALIŞMAQ

Значение слова в других словарях