ALQAR

Yürüş. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ALİŞAN ƏRƏB
ALQAR VARMAQ