ARĞAB

Həlqə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ARƏSTƏ OLMAQ
ARĞIŞ