ARLI

ARLI – HƏYASIZ Gərək bir azca həlim, ədəb-ərkanlı olsun; Bir az arlı, namuslu, bir az vicdanlı olsun (X.Rza); Kəlbiyev əyilib büzüşərək çırpınırdı, həyasız hücumlarla işin içindən çıxmağa çalışırdı (M.İbrahimov).

ARIQ
ARSIZ

Значение слова в других словарях