ARVADAĞIZLI

ARVADAĞIZLI – CƏSARƏTLİ Səndə təqsir yoxdur, mənim arvadağızlı oğlumdadır (N.Vəzirov); Rüstəm kişinin qorxmaz və cəsarətli hərəkətləri... çoxlarının ürəyinə yatırdı (M.İbrahimov).

ARTMAQ
ARVADLIQ

Значение слова в других словарях