ARXASIÜSTƏ

ARXASIÜSTƏ – ÜZÜQOYLU Arxasıüstə çarpayıda uzanan və şirin yuxuya gedən Aliyəyə yaxınlaşdı (C.Əmirov); Birbaşa otağa gedib soyundu, üzüqoylu yerinə yıxıldı (M.İbrahimov).

ARXASINCA
ARXASIZ

Значение слова в других словарях