AS AS

conj 1. Müqayisə bildirir; kimi, belə, elə, necə ... elə; kimi, qədər; He runs as fast as Tom O, Tom kimi bərk qaçır; Is it as interesting as that? Məgər bu onun kimi maraqlıdır? He speaks English as easily as he speaks French O, ingiliscə necə asan danışırsa, fransızca da elə danışır

AS
AS IF