ATƏŞLİ

ATƏŞLİ – ÖLGÜN Gavə atəşli bir qəlblə inqilaba başladı... (H.Cavid); Zindandan çıxmışdı o qarı ölgün (A.Şaiq).

ATƏŞLİ – SÖNÜK Bu bəlkə onun atəşli fikirləri idi ki, gözlərində odlu qanad çalırdı (Ə.Məmmədxanlı); Söylədiyi sönük nitqlə tamaşaçıların rəğbətini qazana bilmədi.

ATEİZM
ATILMAQ

Значение слова в других словарях