Lüğətlərdə axtarış.

Axtarışın nəticələri

 • строчка

  I -и; ж. 1) к строчить 1), 4) Строчка ватного одеяла. Строчка рукавов, карманов. Овладеть техникой строчки. Учиться строчке. Устать от строчки. Слышна

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • СТРОЧКА

  СТРОЧКА I ж 1. tikmə, tikilmə; birbaşa tikmə (tikilmə); 2. tikiş, tikiş yeri; baxya. СТРОЧКА II ж bax строка I; ◊ строчка в строчку bax строка I (стро

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • СТРОЧКА₀

  цIар (кхьинрин)

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • СТРОЧКА₁

  1. см. строчить. 2. битев цвал, цвалин цIар, бахи.

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • красная строка

  красная строка (строчка) 1) Первая строка абзаца, начинающаяся с отступа. 2) спец. Заголовочная строка, имеющая с обеих сторон равные отступы.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • строка

  -и; вин., строку и строку; мн. род. - строки, дат. - -ам; ж. см. тж. строчный, строчка 1) Ряд слов, букв или иных знаков, написанных или напечатанных

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • СОРОЧКА

  1. köynək; 2.oyun kartının dalı; 3.çexol, çexolluq parça

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • стройка

  -и; мн. род. - -строек, дат. - стройкам; ж. 1) к строить 1), 2), 3) Начать, завершить, приостановить стройку. Приступить к стройке. Устать от стройки.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • строжка

  см. строгать 1); -и; ж. Строжка широкими резцами. Двусторонняя строжка.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • сорочка

  ...женская (нижняя) рубашка. Носить крахмальные сорочки. Ночная сорочка. б) отт. Вышитая рубашка - часть женского русского или украинского национального

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • СТРОЙКА

  ж 1. tikmə, tikilmə, tikiliş; 2. tikinti, inşaat

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • СТРОЖКА

  ж мн. нет xüs. bax строгание

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • СОРОЧКА

  ...kartının dalı; 3. xüs. çexol; 4. çexolluq parça; ◊ родиться в сорочке zar. xoşbəxt doğulmaq сердечная сорочка anat. ürəyin bayır qişası.

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • СТРОЙКА

  разг. 1. см. строительство. 2. дарамат, имарат; дарамат эцигзавай чка

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • СОРОЧКА

  перем. ♦ родиться в сорочке бахтуни ччин гун, бахтуни гъун, гьамиша бахтуни гъизвай кас хьун.

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • СТРОКА

  СТРОКА I ж (мн. строки) sətir, xətt; ◊ строка в строку hərfi-hərfinə, kəlməsi kəlməsinə; читать между строк fikrini (mənasını) başa düşmək, sezmək, du

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • СТОЧКА

  ж мн. нет xüs. 1. çarxa çəkmə, daşa çəkmə, itiləmə, bülövləmə (bıçağı və s.); 2. yonma, qıraqlarını kəsib düzəltmə, hamar etmə (tokar dəzgahında)

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • СТРОКА

  цIар. ♦ красная строка см. красный.

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • СТРОКА

  sətir, xətt

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • сточка

  см. сточить; -и; ж.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • СИРОТКА

  м и ж сирота söz. kiç. və oxş. yetimciyəz

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • СЕТОЧКА

  ж сетка I (1-ci mənada) söz. kiç

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ЦЕПОЧКА

  zəncir, saat zənciri, zəncir xətti

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • СТОРОЖКА

  къаравулхана, къаравулдин кIвал

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • СТРЕЛКА

  1. акьраб; часовая стрелка сятинин акьраб (акьреб). 2. ж-д. стрелка (ракьун рекье поезд ва я трамвай маса рекьиз акъудун патал рельсер юзурдай алата

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • СТОЕЧКА

  ж стойка söz. kiç.

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ЦЕПОЧКА

  1. зунжур, гъвечIи зунжур (мес. сятинин). 2. сад-садан гуьгъуьна авай цIиргъ; (мес. аскеррин)

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • STRELKA

  ж.-д. I сущ. стрелка (устройство на рельсовых путях, служащее для перевода подвижного состава с одного пути на другой). Strelkanın lingi (qolu) рычаг

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • САМОЧКА

  ж самка söz. kiç. və oxş

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • СОСОЧКА

  ж соска söz. kiç. və oxş

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • СБОРОЧКА

  ж büzməcik

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • СБРОСКА

  ж мн. нет bax сброс 1-ci, 2-ci və 3-cü mənalarda

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • СТРЕЛКА

  1. əqrəb; 2. ox, mil

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • СТРИЧЬСЯ

  несов. жуван кьил, чIарар кьун; жуван кьил, чIарар кьаз тун

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • DEŞİKCİK

  сущ. уменьш. дырочка, щёлочка

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • ПАРОЧКА

  ж пара söz. kiç. və oxş.; cüt, bir cüt, qoşa

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ДЫРОЧКА

  ж дырка söz. kiç

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ОТСРОЧКА

  1. Təxirə sal(in)ma, başqa vaxta köcür(ül)mə; 2. Vaxtı uzadılma; 3. Vaxt, möhlət

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ДУРОЧКА

  см. дура

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • КОРОЧКА

  кьелечI чкал; чкал

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • ОТОРОЧКА

  куьбе; къерехрив гутунвайди

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • ДУРОЧКА

  ж dan. дура söz. kiç

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ОТСРОЧКА

  1. муьгьлет хгун; маса вахтунал вигьин. 2. вахт артухрун. 3. муьгьлет; дать отсрочку муьгьлет гун

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • КОРОЧКА

  ж корка söz. kiç. nazik qabıq

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • КУРОЧКА

  ...kiç. və oxş.; fərə; 2. zool. çil kəklik; ◊ водяная (болотная) курочка bax лысуха; горная курочка zool. dağ fərəsi.

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • МАРОЧКА

  ж марка I söz. kiç

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • МЕРОЧКА

  ж мерка söz. kiç

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ОТМОЧКА

  ж мн. нет islatma, isladılma

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ОТОРОЧКА

  ...köbələnmə; haşiyələmə, haşiyələnmə (paltar); 2. haşiyə, köbə; меховая оторочка xəz haşiyə (paltarda).

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ОТСРОЧКА

  ж 1. təxirə sal(ın)ma, başqa vaxta keçirilmə; отсрочка заседания iclası təxirə salma (başqa vaxta keçirmə); 2. vaxtı uzadılma; 3. vaxt, möhlət; получи

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • СТОРОНКА

  ж dan. сторона (1-ci və 2-ci mənalarda) söz. oxş

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • СТРОФИКА

  ж мн. нет ədəb. 1. beytlərə ayırma (şeri); 2. strofika (poetikanın beytlər bəhsi).

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • СТРИЧЬСЯ

  несов. 1. qırxılmaq; 2. düzəldilmək vurulmaq, qayçılanmaq (saç); 3. tutulmaq, kəsilmək (dırnaq); 4. saçını vurdurmaq

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • СТРИЖКА

  ж мн. нет 1. qırxın; qırana, qırxılma; 2. vurma, vurulma, qayçıla(n)ma (saç); 3. tutma, kəsmə (dırnağı); 4

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • СТРЕЛОЧКА

  ж стрелка söz. kiç. və oxş.

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • СТРЕЛКА

  ...coğr. dar, uzunburun; yanmada; 6. zool. haça (heyvan dırnağında); 7. d. y. strelka; 8. стрела (1-ci və 2-ci mənalarda) söz. kiç.; 9. çilə (mişarın ip

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • СТОРОЖКА

  ж gözətçi (keşikçi) koması, qarovulxana

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • СТРОЧИТЬ

  несов. 1 битев цвал авун, бахи атIун, цун. 2. пер. кхьин. 3. пер. ягъун, гуьлле гун (пулемѐтди)

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • СТВОРОЧКА

  ж dan. створка söz. kiç.

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • СТВОРКА

  ж tay, lay, qanad (qapıda və s.)

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • СТВОРКА

  хел (кьве патахъ ахъа жедай гьар са затIунин, мес. ракIарин, дакIардин ва мсб)

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • СТОПОЧКА

  ж стопка I söz. kiç.

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • СТРИЖКА

  1. кьун (кьил, чIарар); кьил кьун. 2. ттун, сар кьун; стрижка овец хперилай кьун, сар ттун, хпер ттун. 3. хилерин кIвенкIвер мукIратIдалди кьун (ттар

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • СУМОЧКА

  1. см. сумка. 2. сумочка, кисе (дишегьлийри чпин пул, гъилин-тупIун ттуна гваз къекъведай).

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • СТРУНКА

  сим (см. струна). ♦ вытянуться (ва я стать) в струнку гъилер авадарна тIарам хьана акъвазун; по струнке ходить чIарчIелай фин, зурзаз акъвазун, лап м

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • СТРУЖКА

  талаш (рандадикай хкатай тахтадин ва я металлдин яргъи хъуьруьшар)

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • BAXYA

  строчка швом

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • SIRIQ

  стежка, наметка, строчка швом

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • строчечный

  см. строчка II; -ая, -ое.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • строчечка

  см. строчка II; -и; мн. род. - -чек, дат. - -чкам; ж.; уменьш.-ласк.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • KÖK

  ...основа; 3. морковь; 4. настроенный (о музыкальном инструменте); 5. строчка, шов;

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • бахи

  строчка; шов : бахияр атӀун / бахияр ягъун - строчить, шить параллельными или узорчатыми швами, расшивать (узорами).

  Tam oxu »
  Ləzgicə-rusca lüğət
 • мережка

  -и; мн. род. - -жек, дат. - -жкам; ж. Узорная строчка, прошивка, сделанная на месте выдернутых из материи нитей. Рукав в мережках.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • BAXYA

  сущ. мелкая строчка шва, швов, шитьё (что-л. вышитое), стёжка; baxya iynəsi тонкая швейная игла ◊ baxya tutmaq обосноваться, основательно устраиваться

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • SIRIQ

  I сущ. 1. стёжка (шов, а также прошитое швом место) 2. строчка (вид сплошного шва на ткани, коже и т.п. с подкладкой) II прил. мед. матрацный. Sırıq t

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • цӀар

  ...чӀугун - а) проводить линию, черту; б) перечеркивать (что-л.). 2. строчка : цӀарцӀин гьарф - заглавная, прописная буква. 3. строка(стихотворения). ||

  Tam oxu »
  Ləzgicə-rusca lüğət
 • фасонный

  -ая, -ое. 1) к фасон 1) Ф-ая линия на пальто. Ф-ая строчка. Ф-ое бельё (рубашки, блузки, халаты и т.п. в отличие от прямого - простыней, пододеяльнико

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • косить

  ...направления, идти, располагаться косо. Борозда косит. Останови машинку! Строчка пошла косить. б) отт.; разг. Ложиться, сидеть криво (об одежде, её ча

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • сложиться

  ...песня. Сложился рассказ. Сложилась фраза. В уме сложилась стихотворная строчка. В голове сложился план. 3) а) только 3 л. Возникнув, приобрести закон

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • гулять

  ...представления ещё гуляют (не сформировались в окончательном, определённом виде). Строчка гуляет (о неровной строке при письме, шитье и т.п.). 5) разг

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
OBASTAN VİKİ
Şatrovka
Çadırlı (keçmiş rusca adı Şatrovka (Шатровка)) — Azərbaycan Respublikasının Salyan rayonunun Qaraçala qəsəbə inzibati ərazi vahidində kənd. == Foto məlumatlar == Çadırlı kəndi 2012 Arxivləşdirilib 2016-08-29 at the Wayback Machine == Tədbirlər == Salyan rayonunun Çadırlı kəndinə mavi yanacaq verilmişdir. 2016-06-14 Dövlət başçısının tapşırığına əsasən Salyan rayonunun qazlaşdırılması davam etdirilir. Bu gün rayonda mavi yanacaq verilən yaşayış məntəqələri sırasına 1700 nəfərə yaxın əhalisi olan Çadırlı kəndi də əlavə olunmuşdur. 477 abonenti olan kəndin təbii qazla təmin olunması məqsədilə 64 min 193 metr müxtəlif diametrli polietilen və metal borularla daşıyıcı və məhəllədaxili qaz xətləri çəkilmiş, 477 ədəd sayğac və fərdi tənzimləyici quraşdırılmışdır. Açılış mərasimində rayon İcra hakimiyyətinin başçısı Sevindik Hətəmov çıxış etmiş, kənd və qəsəbələrin qazlaşdırılmasını möhtərəm prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə həyata keçirilən infrastruktur layihələrin davamı olduğunu vurğulamış, 15 İyun Milli Qurtuluş günü və kəndə təbii qazın verilməsi münasibətilə sakinləri təbrik etmişdir. Tədbirdə çıxış edənlər göstərilən qayğıya görə dövlət başçısına minnətdarlıq etmişlər. Sonda tədbir iştirakçıları evlərdə olmuş, mavi yanacağın verilməsinə baxış keçirmişlər. == Din == Kənddə "Həzrət Baba" məscidi dini icması fəaliyyət göstərir.
Troyka
Troyka (at qoşqusu) — köhnə rus at qoşqusudur.
Toçka
Toçka – taktiki raket kompleksi olub, yaxın məsafələrdə düşmənə zərbə vurmaq üçün tətbiq olunan yer-yer tipli raket növünə aiddir (NATO kod adı:SS-21 Scarab). Kolomna "Maşınqayırma konstruktor bürosu"nda istehsal edilən bu sistem Toçka-U (9К79–1) adını almışdır. Sistemin yüklənməsi və hazır vəziyyətə gətirilməsi üçün 16 dəqiqə vaxt lazım olur. Kompleksə daxildir: 9М79 (Toçka-U üçün — 9M79M) müxtəlif tipli mərmi başlıqlı raketlər; Atıçı qurğu 9P129 (9PП129М-1); Nəqledici-yükləyici maşın 9Т218; Nəqledici maşın 9Т238; Avtomatlaşdırılmış nəzarət-sınaq maşını 9V819–1; Texniki xidmət maşını 9V844; Arsenal qurğusu komlekti 9F370–1. Kolomna KBM-də dörd növ raket hazırlanmışdır: Birinci versiya uçuş məsafəsi 70 km. olan 9M79 Sonakı təkmilləşdirilmiş versiyası 9M79M 120 km uçuş məsafəsinə malikdir. 9M79MKU versiyası tank əleyhinə özü hədəfi axtaran sistemlə təchiz olunmuşdur. Uçuş məsafəsi 120–185 km-dir. 9M79MP versiyası radar qurğuları əleyhinə mübarizə aparmaq üçün passiv radar idarəetmə sistemi ilə təchiz olunmuşdur. Uçuş məsafəsi 120 km-dir.
Ageratina stricta
Ageratina stricta (lat. Ageratina stricta) — bitkilər aləminin astraçiçəklilər dəstəsinin mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsinin ageratina cinsinə aid bitki növü.
Artemisia stricta
Artemisia stricta (lat. Artemisia stricta) — bitkilər aləminin astraçiçəklilər dəstəsinin mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsinin yovşan cinsinə aid bitki növü.
Brassica stricta
Raps (lat. Brassica napus) — bitkilər aləminin kələmçiçəklilər dəstəsinin kələmkimilər fəsiləsinin kələm cinsinə aid bitki növü. Yağ alınan əhəmiyyətli bitkidir. XX əsrin sonlarında bu bitkidən biodizel alınması üçün istifadə olunması onun əhəmiyyətini bir qədər də artırıb. == Əhəmiyyəti == Yazlıq raps payızlıq raps qədər əhəmiyyət kəsb edir. Onun toxumlarının tərkibində 35-45% yarım-quruyan (yod ədəi 101) yağ, 21% zülal və 17-18%-ə qədər karbo-hidratlar vardır. Yazlıq raps yağı adətən texniki məqsədlər üçün istifadə olunur. Bu yağlar sabunbişirmə, toxuculuq, lak-boyaq, metallurgiya və digər sənaye sahələrində işlənir. Tərkibində eruk (35-40%) və linolen (10-13%) turşuları çox olduğuna görə qidalılıq dəyəri çox aşağıdır. Tərkibində eruk turşuları olmayan sortları yüksək dad keyfiyyətinə görə fərqlənir və qida sənayesində və sənayenin digər sahələrində geniş istifadə olunur.
Carex stricta
Carex stricta (lat. Carex stricta) — bitkilər aləminin qırtıcçiçəklilər dəstəsinin topalaqkimilər fəsiləsinin cil cinsinə aid bitki növü.
Digitaria stricta
Digitaria sanguinalis (lat. Digitaria sanguinalis) — bitkilər aləminin qırtıcçiçəklilər dəstəsinin qırtıckimilər fəsiləsinin barmaqotu cinsinə aid bitki növü. == Sinonimləri == Asperella digitaria Lam. Cynodon praecox (Walter) Roem. & Schult. Dactilon sanguinale (L.) Vill. Digitaria aegyptiaca Willd. Digitaria aegyptiaca subsp. caucasica (Henrard) Tzvelev Digitaria australis Willd. ex Trin.
Eucalyptus stricta
Eucalyptus stricta (lat. Eucalyptus stricta) — mərsinkimilər fəsiləsinin evkalipt cinsinə aid bitki növü.
Hebe stricta
Ovis storcki
Qar qoyunu (lat. Ovis nivicola "qar olan sahələrdə yaşayan qoyun") — Boşbuynuzlular fəsiləsinə Qoyunlar cinsinə aid növ. Əsasən Şərqi Sibirdə yayılmışdır. Bəzi müəlliflər bu canlını müstəqil növ hesab etməyərək, onları Ovis canadensis növünün Ovis canadensis nivicola yarımnövü hesab edirlər. == Xarici görünüş == Orta ölçülərə malik qoyun yığcam bədən quruluşuna malikdir. Başı elədə böyük deyil. Qulaqları qısadır (11 sm). Boynu qısa və enlidir. Quyruğuda olduqca qısa və kökdür. Yetkin erkəklərin uzunluğu 140–188 sm, hündürlüyü 76–112 sm, çəkisi 56–150 kq təşkil edir.
Poa stricta
Poa pratensis (lat. Poa pratensis) — qırtıckimilər fəsiləsinin qırtıc cinsinə aid bitki növü. == Sinonim == Paneion pratense (L.) Lunell Poa agassizensis B.Boivin & D.Löve Poa alpigena subsp. sobolevskiana (Gudoschn.) Tzvelev Poa anceps (Gaudin) Hegelm. Poa anceps var. breviculmis Hook.f. Poa angustifolia Elliott [Illegitimate] Poa angustifolia subsp. anceps (Gaudich.) K.Richt. Poa angustifolia var. anceps (Gaudin) K. Richt.
Rainiera stricta
Rainiera (lat. Rainiera) — astraçiçəklilər sırasının mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsinə aid bitki cinsi.
Rhaphis stricta
Bothriochloa bladhii (lat. Bothriochloa bladhii) — bitkilər aləminin qırtıcçiçəklilər dəstəsinin qırtıckimilər fəsiləsinin bothriochloa cinsinə aid bitki növü. == Arealı == Seneqal və Efiopiyadan Cənubi Afrikaya qədərki Afrika torpaqları, Orta şərq, cənub və şərqi Asiya və Avstraliya üçün endemikdir. == Sinonimləri == Amphilophis glabra (Roxb.) Stapf Amphilophis glabra var. haenkei (J. Presl) E.G. Camus & A. Camus Amphilophis haenkei (J.Presl) Haines Amphilophis insculpta var. vegetior (Hack.) Stapf Amphilophis intermedia (R.Br.) Stapf Amphilophis intermedia var. acidula (Stapf) Stapf Amphilophis odorata (Lisboa) A.Camus Anatherum glabrum (Roxb.) Schult. Anatherum montanum (Roxb.) Schult. Andropogon annulatus var. bladhii (Retz.) Hack.
Rhodanthe stricta
Rhodanthe stricta (lat. Rhodanthe stricta) — mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsinin rhodanthe cinsinə aid bitki növü.
Dryandra stricta
Dryandra stricta (lat. Dryandra stricta) — bitkilər aləminin proteyaçiçəklilər dəstəsinin proteyakimilər fəsiləsinin dryandra cinsinə aid bitki növü.
Populus stricta
Əsməqovaq (lat. Populus tremula) — bitkilər aləminin malpigiyaçiçəklilər dəstəsinin söyüdkimilər fəsiləsinin qovaq cinsinə aid bitki növü. == Botaniki xarakteristikası == Hamar boz qabıqlı hündür ağacdır. Yarpağının saplağı uzundur, yuxarı hissədə çox yastılaşmış, bəzən uzunluğuna görə yarpaq ayasının uzunluğuna bərabərdir. Yarpaqların eni çox vaxt uzunluğundan böyük olub, çılpaqdır, üst tərəfdən yaşıl rəngdə və parlaqdır, alt tərəfdən solğun və göyümtüldür, kənarları adətən dəyirmi küt dişcikləri olan oyuq-dişlidir, yuxarı hissədə qısa sivriləşmişdir; uzanmış budaqlarının yarpaqları enli-yumurtaşəkillidir, qaidəsi demək olar ki, bir qədər düz və ya ürəkşəkillidir, uzunluğu 3–7 sm, eni 4–8 sm-dir; qısalmış budaqların yarpaqları isə enli-əksinəyumurtaşəkilli, dəyirmi və ya enliyumurtaşəkillidir, qaidə hissəsi enli-pazşəkilli və ya biraz ürəkşəkilli olur. Yarımkölgədə, gilli torpaqlarda yaxşı bitir. Rütubət sevəndir. Yaşılaşdırmada geniş istifadə olunur. == Çiçək: == Sırğaları 4–11 (15) sm uzunluqda, eni isə 2 sm-ə qədər olub, tüklüdür; çiçəkaltlığının pulcuqları barmaqvari-bölünmüş, kənarlardan kirpikvari-tüklüdür, qaramtıl-qəhvəyi rəngdədir. Mart ayında çiçəkləyir.
Stroma (toxuma)
Stroma (toxuma) — Stroma (yunan dilindən στρῶμα "qat, yataq, örtük") struktur və ya birləşdirici rol oynayan toxuma və ya orqan hissəsidir . Səthləri təsnif etməyin bir neçə yolu var: bir təsnifat sxemi toxumaların funksiyalarına əsaslanır, digəri isə onların hüceyrə komponentlərini təhlil edir. Stromal toxuma bədənin dəstəklənməsinə və hərəkətinə kömək edən "funksional" sinifə aiddir. Stromal toxumanı təşkil edən hüceyrələr digər hüceyrələrin daxil olduğu bir matris kimi xidmət edir. Stroma müxtəlif növ stromal hüceyrələrdən ibarətdir. Stroma nümunələrinə aşağıdakılar daxildir: irs stroması buynuz qişa stroması yumurtalıq stroması tiroid vəzinin stroması timus stroması sümük iliyinin stroması limfa düyünlərinin stromal hüceyrəsi multipotent stromal hüceyrələr (mezenximal kök hüceyrələr) == Struktur == Stromada birləşdirici toxumalara rast gəlinir. Bu toxuma uyğun birləşdirici toxuma qrupuna aiddir. Birləşdirici toxumanın düzgün funksiyası qan damarları və stromal sinirlər də daxil olmaqla parenximal toxumanı qorumaq və yerli stresi azaltmaq üçün orqanlar qurmaq və mexaniki stressi yaymaqdır. Stromal toxuma əsasən birləşdirici toxuma hüceyrələrindən ibarət hüceyrədənkənar matrisdən ibarətdir. Hüceyrədənkənar matris əsasən əsas maddədən — əsasən proteoqlikanların aqreqatlarından ibarət məsaməli nəmləndirilmiş geldən və birləşdirici toxuma liflərindən ibarətdir.
Ceija Stojka
Seyya Stoyka ing. Ceija Stojka (23 may 1933 – 28 yanvar 2013, Vyana) Avstriyadan olan rəssam, aktivist və musiqiçi, Holokostdan xilas olan qaraçı. == Həyatı == Stoyka 1933-cü ildə Ştiriyanın alm. Kraubath an der Mur‎ şəhərində anadan olmuşdur. Anası Mariya "Sidi" Riqo Stoyka və atası Karl "Vakkar" Horvatın altı uşaqlarından beşincisi idi. Onun iki qardaşı, Karl "Karli" Stoyka və Cohan "Monqo" Stoyka da yazıçı və musiqiçi idilər. Ailə Roma-Katolik kilsəsi lovari adlanan qaraçı xalqının alt qrupundan idi - ata tərəfdən Baqareşçi qəbiləsinin üzvləri və ana tərəfdən Giletçi qəbiləsinin üzvləri. Stoykalar at tacirləri idilər, onların karvanı qışı Vyanada, yayı isə Avstriyanın çöllərində səyahət edərək ailələrinin 200 illik ənənələrini qoruyub saxlamışdılar. Anası və beş qardaşdan dördü ilə birlikdə Holokostdan və Auşvitz həbs düşərgəsindən, eləcə də Ravensbrük həbs düşərgəsindən və Bergen-Belzendən xilas ola bilmişdi. Atası Daxau həbs düşərgəsinə, daha sonra Şloss Hartheymə göndərildi və orada öldürüldü.
Seyya Stoyka
Seyya Stoyka ing. Ceija Stojka (23 may 1933 – 28 yanvar 2013, Vyana) Avstriyadan olan rəssam, aktivist və musiqiçi, Holokostdan xilas olan qaraçı. == Həyatı == Stoyka 1933-cü ildə Ştiriyanın alm. Kraubath an der Mur‎ şəhərində anadan olmuşdur. Anası Mariya "Sidi" Riqo Stoyka və atası Karl "Vakkar" Horvatın altı uşaqlarından beşincisi idi. Onun iki qardaşı, Karl "Karli" Stoyka və Cohan "Monqo" Stoyka da yazıçı və musiqiçi idilər. Ailə Roma-Katolik kilsəsi lovari adlanan qaraçı xalqının alt qrupundan idi - ata tərəfdən Baqareşçi qəbiləsinin üzvləri və ana tərəfdən Giletçi qəbiləsinin üzvləri. Stoykalar at tacirləri idilər, onların karvanı qışı Vyanada, yayı isə Avstriyanın çöllərində səyahət edərək ailələrinin 200 illik ənənələrini qoruyub saxlamışdılar. Anası və beş qardaşdan dördü ilə birlikdə Holokostdan və Auşvitz həbs düşərgəsindən, eləcə də Ravensbrük həbs düşərgəsindən və Bergen-Belzendən xilas ola bilmişdi. Atası Daxau həbs düşərgəsinə, daha sonra Şloss Hartheymə göndərildi və orada öldürüldü.
Troyka laundromatı
Troyka laundromatı və ya "ŪkioLeaks" — Rusiyanın keçmiş ən böyük investisiya bankı olan "Troika Dialoq" tərəfindən təşkil edilən çirkli pulların yuyulması sxemi. Bu sxem 2003-cü ildən 2013-cü ilin əvvəlinə qədər Rusiya şirkətləri və rəqəmlərindən təxminən 4,8 milyard dollar vəsaitin Avropa və ABŞ-yə axınına imkan vermişdir. Troyka laundromatı 2019-cu ildə Avropa, Şimali Amerika və Cənubi Koreyadan olan 21 media partnyoru ilə Mütəşəkkil Cinayətkarlıq və Korrupsiya Reportajı Layihəsi (OCCRP) tərəfindən aşkar edilmişdir. == İstintaq == Sxem OCCRP və 20 media partnyoru, o cümlədən 15min.lt. tərəfindən toplanmış çoxlu əməliyyatlar və digər sənədlərdə aşkar edilmişdir. Tapıntılar bank qeydlərinin, e-poçt məktublarının və müqavilələrin kütləvi ən böyük sızmalarından biri hesab edilir. Araşdırmaçı jurnalistlər 2006–2012-ci illər arasında 233,000 şirkət və fiziki şəxs arasında ümumi dəyəri 470 milyard ABŞ dollarından çox olan 1.3 milyon bank əməliyyatını nəzərdən keçirmişdilər. === Erix Rebasso === 2006-cı ilin dekabrından 2008-ci ilin fevralına qədər avstriyalı hüquqşünas Erix Rebasso Litvanın "Ukio Bankas" bankındakı laundromat hesablarına demək olar ki, 96 milyon ABŞ dolları göndərmək üçün 150 fərdi əməliyyatdan istifadə etmişdir 2008-ci ildə Rebasso ölkənin ən yüksək hüquq-mühafizə orqanı olan Federal Cinayət Polisinin əsas Vyana qərargahına məktub göndərmişdir. O, beş səhifəlik məktubunda cinayət məqsədləri üçün istifadə edildiyini etiraf etmiş və məsələni lazımi cinayət araşdırmasına təqdim etməyə hazır olduğunu bildirmişdir. Rebassonun etiraf məktubu çox az təsir etmişdir.
Belka və Strelka
Belka və Strelka — kosmonavt-itlər. 19 avqust 1960-cı il tarixində Sputnik 5 kosmik gəmisində kosmosa uçmuşlar. Missiyanın məqsədi orqanizmlərin kosmosun çəkisizlik şəraitinə reaksiyalarını yoxlamaq idi. Onları 42 siçan, boz dovşan, iki siçovul, milçək və bir neçə bitki və göbələk müşayiət edirdi. Sputnik 5 Yer ətrafında 17 dövr edib və orbitdə 27 saat olub. Onlar Yer kürəsinin orbitinə çıxan və sağ-salamat qayıdan ilk yerdə doğulmuş canlılar idi. Strelka yer əsaslı kosmos təcrübələrində iştirak edən lakin heç vaxt kosmosda olmayan Puşok adlı erkək itdən altı bala sahibi oldu. Balalardan birinə Puşinka (rus. Пушинка) adı verildi və 1961-ci ildə Nikita Xruşşov tərəfindən prezident Con Kennediyə hədiyyə edildi. == İrsi == 2010-cu ildə Belka və Strelka: Ulduz İtlər(ru) adlı rus bədii cizgi filmi buraxıldı.
Toçka-U
Toçka – taktiki raket kompleksi olub, yaxın məsafələrdə düşmənə zərbə vurmaq üçün tətbiq olunan yer-yer tipli raket növünə aiddir (NATO kod adı:SS-21 Scarab). Kolomna "Maşınqayırma konstruktor bürosu"nda istehsal edilən bu sistem Toçka-U (9К79–1) adını almışdır. Sistemin yüklənməsi və hazır vəziyyətə gətirilməsi üçün 16 dəqiqə vaxt lazım olur. Kompleksə daxildir: 9М79 (Toçka-U üçün — 9M79M) müxtəlif tipli mərmi başlıqlı raketlər; Atıçı qurğu 9P129 (9PП129М-1); Nəqledici-yükləyici maşın 9Т218; Nəqledici maşın 9Т238; Avtomatlaşdırılmış nəzarət-sınaq maşını 9V819–1; Texniki xidmət maşını 9V844; Arsenal qurğusu komlekti 9F370–1. Kolomna KBM-də dörd növ raket hazırlanmışdır: Birinci versiya uçuş məsafəsi 70 km. olan 9M79 Sonakı təkmilləşdirilmiş versiyası 9M79M 120 km uçuş məsafəsinə malikdir. 9M79MKU versiyası tank əleyhinə özü hədəfi axtaran sistemlə təchiz olunmuşdur. Uçuş məsafəsi 120–185 km-dir. 9M79MP versiyası radar qurğuları əleyhinə mübarizə aparmaq üçün passiv radar idarəetmə sistemi ilə təchiz olunmuşdur. Uçuş məsafəsi 120 km-dir.
Toçka TRK
Toçka – taktiki raket kompleksi olub, yaxın məsafələrdə düşmənə zərbə vurmaq üçün tətbiq olunan yer-yer tipli raket növünə aiddir (NATO kod adı:SS-21 Scarab). Kolomna "Maşınqayırma konstruktor bürosu"nda istehsal edilən bu sistem Toçka-U (9К79–1) adını almışdır. Sistemin yüklənməsi və hazır vəziyyətə gətirilməsi üçün 16 dəqiqə vaxt lazım olur. Kompleksə daxildir: 9М79 (Toçka-U üçün — 9M79M) müxtəlif tipli mərmi başlıqlı raketlər; Atıçı qurğu 9P129 (9PП129М-1); Nəqledici-yükləyici maşın 9Т218; Nəqledici maşın 9Т238; Avtomatlaşdırılmış nəzarət-sınaq maşını 9V819–1; Texniki xidmət maşını 9V844; Arsenal qurğusu komlekti 9F370–1. Kolomna KBM-də dörd növ raket hazırlanmışdır: Birinci versiya uçuş məsafəsi 70 km. olan 9M79 Sonakı təkmilləşdirilmiş versiyası 9M79M 120 km uçuş məsafəsinə malikdir. 9M79MKU versiyası tank əleyhinə özü hədəfi axtaran sistemlə təchiz olunmuşdur. Uçuş məsafəsi 120–185 km-dir. 9M79MP versiyası radar qurğuları əleyhinə mübarizə aparmaq üçün passiv radar idarəetmə sistemi ilə təchiz olunmuşdur. Uçuş məsafəsi 120 km-dir.
Troyka (at qoşqusu)
Troyka (at qoşqusu) Troyka, köhnə rus at qoşqusudur. Troyka uzaq məsafəni sürətlə qət etmək üçün hazırlanmışdır. Bu, dünyada fərqli qaçışlara malik atların bağlandığı yeganə qoşqudur. Kök atı - mərkəzi at - sürətli, dəqiq yorğa qaçışla getməlidir, bağlanan atlar - yan tərəfdəki atlar - dördayaq qaçışla qaçmalıdır. Bu zaman sürət yüksələrək 45-50 km/saata çatır. Troykanın mexanizmi ondan ibarətdir ki, mərkəzdəki geniş, yorğa qaçışla qaçan atı, yandakı ona bərkidilmiş dördayaq qaçışla qaçan atlar sanki öz üzərində daşıyırlar. Bu, hər üç atın daha az yorulmasına, lakin yüksək sürəti saxlamasına imkan verir. == Tarixi == Rus tarixi boyunca, demək olar ki, "Çar" dan, yəni imperatordan, Sibirdəki kəndlilərə qədər hər kəs troykadan istifadə edirdi və onun hazırlandığı ağacın növü, bəzəyinin çoxluğu sahibinin maliyyə gücünü göstərirdi. Çar, qoşquları daş-qaşlarla, taxta hissəsi qızıl naxışlarla bəzədilmiş troykalarda gəzərkən, zadəganlar və varlılar nisbətən ucuz daşlarla bəzədilmiş troykalardan istifadə edirdilər və sadə insanların troykası son dərəcə adi olardı. Üstəlik yol getməyə yararsız olar, təkərlər kirşə ilə əvəz edilənədək işləyərdi.