Lüğətlərdə axtarış.

Axtarışın nəticələri

 • ONOMÁSTİKA

  [yun. onoma – ad] 1. Dildə mövcud olan xüsusi adların hamısı. 2. Dilçiliyin xüsusi adları öyrənən bəhsi

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • ONOMASTİKA

  сущ. лингв. ономастика: 1. совокупность собственных имен, имеющихся в языке 2. раздел языкознания, изучающий собственные имена

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • ONOMASTİKA

  [yun. onoma-ad] ономастика (1. лингв. са чӀала авай хсуси тӀварар вири; 2. чӀалан илимдин хсуси тӀварар чирдай бягьс).

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti
 • onomastika

  onomastika

  Tam oxu »
  Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti
 • ОНОМАСТИКА

  ж мн. нет dilç. onomastika (1. bir dildə olan xüsusi adların məcmusu; 2. dilçiliyin xüsusi isimləri tədqiq edən hissəsi).

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ОНОМАСТИКА

  dilç. onomastika.

  Tam oxu »
  Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti
 • ономастика

  -и; ж. (от греч. onomastikós - относящийся к наименованию); лингв. см. тж. ономастический 1) Раздел языкознания, изучающий собственные имена, историю

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • NAME-STUDY

  n dilç. onomastika

  Tam oxu »
  İngiliscə-azərbaycanca lüğət
 • ОНОМАТОЛОГИЯ

  ж мн. нет dilç. bax ономастика 2-ci mənada.

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ономастический

  см. ономастика; -ая, -ое. О-ие связи слов.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • ONOMASTİK

  прил. ономастический. Onomastik tədqiqatlar ономастические исследования

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • onomastik

  onomastik

  Tam oxu »
  Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti
 • этнонимика

  -и; ж. Раздел ономастики, изучающий названия наций, народов, народностей, племён и т.п.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • TOPONİMİKA

  ...местности. Regional toponimika региональная топонимика 2. лингв. раздел ономастики, изучающий имена собственные, представляющие собой названия георга

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət