AYRUQ

Ayrı, başqa, bir başqası. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

AYRU
AYTIŞMAQ