Azərbaycanca-rusca lüğətində ABADANLAŞMA sözü.

сущ. от глаг. abadanlaşmaq
← ABADANLAŞDIRMAQ

глаг. nəyi благоустраивать, благоустроить что

ABADANLAŞMAQ →

глаг. благоустраиваться, благоустроиться