ABADLAŞDIRMA

сущ. от глаг. abadlaşdırmaq :

1. благоустройство. Abadlaşdırma işləri работы по благоустройству, abadlaşdırma xidməti служба благоустройства, şəhər abadlaşdırma tresti городской трест по благоустройству

2. обстройка

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Author: Obastan; Publisher: Obastan