Azərbaycanca-rusca lüğətində ABADLAŞDIRMAQ sözü.

глаг. nəyi, haranı

1. благоустраивать, благоустроить, делать, сделать благоустроенным что-л. Yarazini abadlaşdırmaq благоустроить территорию, qəsəbəni abadlaşdırmaq благоустроить посёлок

2. обстраивать, обстроить что-л. Quyuların qazılması üçün sahələri abadlaşdırmaq обстроить участки для бурения скважин
← ABADLAŞDIRMA

сущ. от глаг. abadlaşdırmaq: 1. благоустройство. Abadlaşdırma işləri работы по благоустройству, abadlaşdırma xidməti служба благоустройства, şəhər abadlaşdırma tresti городской трест по благоустройству 2. обстройка

ABADLAŞMA →

сущ. от глаг. abadlaşmaq, благоустройство. Şəhərin abadlaşmasına fikir vermək уделять внимание благоустройству города