PRAVOSLAVLIQ

сущ. православие:

1. вероисповедание восточной христианской религии, сложившееся в Византии, в отличие от господствующего на Западе католицизма

2. официальная религия в России и в нек-ых других странах

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

PRAVOSLAVLIQ is. Xristianlığın başlıca olaraq Şərqi Avropa, Yaxın Şərq və Balkanlarda yayılmış mühüm cərəyanlarından biri. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan