Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

ONOMÁSTİKA
ONOMASTİKA [yun. onoma – ad] 1. Dildə mövcud olan xüsusi adların hamısı.

Azərbaycanca-rusca lüğət

ONOMASTİKA
ONOMASTİKA сущ. лингв. ономастика:
1. совокупность собственных имен, имеющихся в языке
2. раздел языкознания, изучающий собственные имена