Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

 • SƏADƏTDİN

  dinin sevinci, dinin məmnunluğu

  Полностью »
 • SƏBAHƏDDİN

  dinin sübhü; dinin səhəri

  Полностью »
 • SƏBAHƏDDİN

  dinin sabahı, səhəri; dinin gözəlliyi; dinin məşəli

  Полностью »
 • SƏBAHƏT

  gözəllik, hüsn, lətafət; suda üzmə

  Полностью »
 • SƏBAİL

  ə. mehli, nəsimli; t. Səba ili; yaylı el, dövlətli el; dəniz gözətçisi

  Полностью »
 • SƏBAYEL

  ə. mehli, nəsimli; t. Səba ili; yaylı el, dövlətli el; dəniz gözətçisi

  Полностью »
 • SƏBAYIL

  ə. mehli, nəsimli; t. Səba ili; yaylı el, dövlətli el; dəniz gözətçisi

  Полностью »
 • SƏBBAR

  çox səbirli, dözümlü, təmkinli

  Полностью »
 • SƏBİ

  cavan, gənc; yeniyetmə; uşaq

  Полностью »
 • SƏBİQƏ

  əvvəlki, keçmişdə olmuş

  Полностью »
 • SƏBİL

  yol; yol üzərində savab üçün su saxlanan bina; ehsan üçün paylanan su və ya hər şey

  Полностью »
 • SƏBİLƏ

  yol; yol üzərində savab üçün su saxlanan bina; ehsan üçün paylanan su və ya hər şey

  Полностью »
 • SƏBİRƏ

  səbirli, dözümlü, səbir edən

  Полностью »
 • SƏBİYƏ

  cavan, gənc; yeniyetmə; uşaq

  Полностью »
 • SƏBİYYƏ

  cavan, gənc; yeniyetmə; uşaq

  Полностью »
 • SƏBRİ

  səbirli; dözümlü

  Полностью »
 • SƏBRİYYƏ

  səbirli; dözümlü

  Полностью »
 • SƏBRULLA

  Allahın səbri

  Полностью »
 • SƏBUHİ

  səhərə aid olan, sübhə mənsub olan; səhər mehi

  Полностью »
 • SƏBZALI

  səbzə (əla kişmiş; göyərti; göylük, yaşıllıq) Alı və ya Əli ("Göy" sözü rəng mənasından başqa, xeyir, bərəkət, bolluq, xoşbəxtlik, sevinc, gənclik

  Полностью »
 • SƏBZƏLİ

  səbzə (əla kişmiş; göyərti; göylük, yaşıllıq) Alı və ya Əli ("Göy" sözü rəng mənasından başqa, xeyir, bərəkət, bolluq, xoşbəxtlik, sevinc, gənclik

  Полностью »
 • SƏBZİXAN

  yaşıl xan; qarabəniz xan. Səbzulla (f.,ə.) Allahın yaşıllığı, göylüyü

  Полностью »
 • SƏCCAD

  canamaz; üzərində namaz qılınan kiçik xalça və ya qumaşdan tikilmiş döşənək; müqəddəs

  Полностью »
 • SƏCCADƏ

  canamaz; üzərində namaz qılınan kiçik xalça və ya qumaşdan tikilmiş döşənək; müqəddəs

  Полностью »
 • SƏDAD

  doğruluq, haqq, insaf

  Полностью »
 • SƏDAİL

  elin səsi, ilin səsi; elin sədası

  Полностью »
 • SƏDAT

  seyidlər; doğruluq, doğru, haqq, insaf (əsli «sədad»dır)

  Полностью »
 • SƏDAYEL

  elin səsi, ilin səsi; elin sədası

  Полностью »
 • SƏDAYIL

  elin səsi, ilin səsi; elin sədası

  Полностью »
 • SƏDİ

  xoşbəxt, bəxtiyar; xoşbəxtliklə, bəxtəvərliklə əlaqəli olan

  Полностью »
 • SƏDİQƏ

  dost; sədaqətli, vəfalı; doğru, düzgün

  Полностью »
 • SƏDİMAN

  xoşbəxt adam, bəxtiyar insan, uğurlu kişi

  Полностью »
 • SƏDİR

  qəlb; hər şeyin başı, əvvəli; baş nazir, hökumət başçısı

  Полностью »
 • SƏDİRƏ

  qəlb; hər şeyin başı, əvvəli; baş nazir, hökumət başçısı

  Полностью »
 • SƏDİRƏLİ

  bax: Sədr və Əli

  Полностью »
 • SƏDİRXAN

  bax: Sədr və Xan

  Полностью »
 • SƏDİYAR

  xoşbəxt dost, bəxtiyar yoldaş

  Полностью »
 • SƏDNİK

  yüzbaşı; atlı

  Полностью »
 • SƏDR

  qəlb; hər şeyin başı, əvvəli; baş nazir, hökumət başçısı

  Полностью »
 • SƏDRA

  baş; sədr, başçı, rəis

  Полностью »
 • SƏDRƏDDİN

  dinin qəlbi; dinin başçısı, dinin rəhbəri

  Полностью »
 • SƏDRİ

  sədrə aid olan; əla düyü növü

  Полностью »
 • SƏDRİYYƏ

  sədrə aid olan; əla düyü növü

  Полностью »
 • SƏDULLA

  Allahın xoşbəxti, Tanrının bəxtiyarı; Allahın bəxş etdiyi

  Полностью »
 • SƏDYAR

  xoşbəxt dost, bəxtiyar yoldaş

  Полностью »
 • SƏFA

  saflıq, təmizlik; rahatlıq; zövq, ləzzət, kef

  Полностью »
 • SƏFADAR

  saflığı sevən; təmizkar; rahatlıq sevən

  Полностью »
 • SƏFADUR

  səfalı, tamaşalı

  Полностью »
 • SƏFAƏT

  saflıq, təmizlik; rahatlıq; zövq, ləzzət, kef

  Полностью »
 • SƏFAİL

  elin safı; ilin təmizi; saf elli, təmiz eldən olan

  Полностью »