Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti

 • FÜQƏRA

  [ər. “fəqir” söz. cəmi] клас. фугъараяр, фагъирар, юхсулар, кесибар, жемятдин кесиб къатар.

  Tam oxu »
 • FÜQƏRAYİ-KASİBƏ

  [ər.] сущ. фагъир-кесиб (1917 лагьай революциядилай вилик ва революциядин сифте йисара “пролетариат, пролетайрийрин класс” манада)

  Tam oxu »
 • FÜNUN

  [ər. “fənn” söz. cəmi] сущ. клас. предметар, тарсар, илимар, билигар.

  Tam oxu »
 • FÜRSƏT

  [ər.] сущ. фирсет, серфе, кутугай вахт, чӀав, макъам; fürsət aramaq (axtarmaq) фирсет жугъурун, кутугай макъам жугъурун, серфе жугъурун; fürsət düşmək

  Tam oxu »
 • FÜSUN

  [fars.] сущ. клас. суьгьуьр, жаду, тӀилисим.

  Tam oxu »
 • FÜSUNKAR

  [fars.] прил. вичел кьару (ашукь, гьейран) ийидай, акьалтӀай хуш, акьалтӀай гуьзел (мес. акунар); махарик жедай хьтин, аламат жедай хьтин (мес

  Tam oxu »
 • FÜSUNKARLIQ

  сущ. (вичел) кьару (ашукь, гьейран) ийидай гуьзелвал, гуьрчегвал.

  Tam oxu »
 • FÜZELYAJ

  [fr.] фюзеляж (самолетдин тан).

  Tam oxu »
 • FÜZUL

  [ər. “fəzl” söz. cəmi] сущ., прил. гзаф рахадай, яргъияр ийидай, сивел кири алачир, артух гафар рахадай, къаркъар (кас)

  Tam oxu »
 • FÜZULLUQ

  сущ. яргъияр ийидай, гзаф рахадай, къаркъар касдин хесет; füzulluq eləmək яргъияр авун, къаркъар авун, артух-эксик гафар рахун

  Tam oxu »
 • FÜZUN

  прил. клас. артух, гзаф, ппара.

  Tam oxu »
 • GAH

  [fars.] союз. гагь; gah qar, gah yağış yağır гагь жив, гагь марф къвазва; gah nala döyür, gah mıxa Ata

  Tam oxu »
 • GAH-GAH

  гагь-гагь (кил. gahbagah).

  Tam oxu »
 • GAH-GAHI

  кил. gah-gah.

  Tam oxu »
 • GAHBİR

  нареч. гьикӀ хьана садра, гагь-гагь, арабир.

  Tam oxu »
 • GAHDAN

  нареч. бязи вахтара, гагь-гагь, арабир.

  Tam oxu »
 • GAHDANBİR

  кил. gahbir.

  Tam oxu »
 • GAHGİR¹

  прил. кегькир квай, къекъуьнин тегьер фад-фад дегишдай, гьамиша са жуьре къекъвен тийир, кегькир (мес

  Tam oxu »
 • GAHGİR²

  нугъ. хъипи куьлуь къум.

  Tam oxu »
 • GAHGİRLİK²

  сущ. хъипи куьлуь къум авай чка; къумлух (кил. gahgir²).

  Tam oxu »
 • GAHGİRLİK¹

  сущ. кегькирвал, кегькир балкӀандин хесет (кил. gahgir¹).

  Tam oxu »
 • GAHI¹

  кил. gah¹.

  Tam oxu »
 • GAHI-GAHI

  кил. gah-gah.

  Tam oxu »
 • GAP

  сущ, куьгьн. ихтилат, рахун; gap etmək гафар авун, ихтилат авун, рахун.

  Tam oxu »
 • GAPLAMAQ

  гл. куьгьн. гафарун, ихтилат авун, рахун.

  Tam oxu »
 • GAVAHIN

  сущ. магъ (куьтендин, туьрездин накьвадин къат атӀудай пай).

  Tam oxu »
 • GAVALI

  сущ. дамбул (ттар ва адан емиш); // дамбулдин (мес. багъ).

  Tam oxu »
 • GAVALILIQ

  сущ. дамбулдин багъ, гзаф дамбулдин ттарар акӀурнавай чка.

  Tam oxu »
 • GAVUR

  [ər.] сущ. гавур (ислам диндиз ибадат тийирбуруз мусурманри лугьудай тӀвар).

  Tam oxu »
 • GAVURLUQ

  сущ. гавурвал; динсузвал, кафирвал.

  Tam oxu »
 • GE

  “G” хафунин тӀвар.

  Tam oxu »
 • GEC

  нареч. геж; gec getmək геж фин.

  Tam oxu »
 • gec-gec

  нареч. геж-геж, гьикӀ хьана садра, икана.

  Tam oxu »
 • GEC-TEZ

  прил. геж-фад, фад тахьайтӀани, мус хьайитӀани са юкъуз; geci-tezi olmaq геж-фад хьун (са кардин, вакъиадин ва мс

  Tam oxu »
 • GECDƏN

  нареч. ади вахтунилай геж, гьамишандалай геж.

  Tam oxu »
 • GECDƏN-GEC

  нареч. гзаф геж, лап геж.

  Tam oxu »
 • GECDƏYƏN

  кил. gecyetişən.

  Tam oxu »
 • GECƏ

  сущ. 1. йиф; aylı gecə варз алай йиф; // йифен (мес. вахт); * gecə boyu йиф акъатна, йифди; gecə gözü йифиз, йифен мичӀи вахтунда; gecə keçmək йиф акъ

  Tam oxu »
 • GECƏ-GÜNDÜZ

  1. йиф-югъ, йифни-югъ (са йифни са йикъакай ибарат тир 24 сятдин вахт); 2. нареч. йифди-югъди, даим, гьамиша; йиф-югъ талгьана (мес

  Tam oxu »
 • GECƏ-GÜNDÜZLÜ

  кил. gecəli-gündüzlü.

  Tam oxu »
 • GECƏ-GÜNDÜZLÜK:

  bir gecə gündüzlük са йифенни-са йикъан, са йифизни, са юкъуз бес жедай кьадар (мес. кӀарасар).

  Tam oxu »
 • GECƏBƏGÜNDÜZ

  рах. кил. gecə-gündüz.

  Tam oxu »
 • GECƏBƏNÖVŞƏSİ

  сущ. бот. йифенцуьк.

  Tam oxu »
 • GECƏÇIRAĞI

  сущ. зоол. экв гудай пепе (мичӀи чкада цӀарцӀар гуз экв гудай пепе, квак).

  Tam oxu »
 • GECƏÇİÇƏYİ

  кил. gecəbənövşəsi.

  Tam oxu »
 • GECƏKƏSDİ

  сущ. этногр. мехъерин йифериз экуьналди фидай шадвилин мярекат.

  Tam oxu »
 • GECƏKİ

  прил. йифен, йифиз хьайи (мес. ихтилат).

  Tam oxu »
 • GECƏKORLUQ,

  GECƏKORLUĞU сущ. мед. йифен буьркьуьвал (верчериз хьиз йифиз вилериз таквадай вилерин нукьсан).

  Tam oxu »
 • GECƏKORU

  сущ. йифиз буьркьуьди, йифиз вилериз таквадай кас.

  Tam oxu »
 • GECƏQONAĞI

  сущ. 1. йифен мугьман, са йифиз мугьман яз амукьай кас; 2. айгь. угъри манада.

  Tam oxu »