Azərbaycanca-rusca lüğət

 • TÖHFƏ

  сущ. 1. дар, подарок, преподношение. Təbiətin töhfələri дары природы, əmək töhfələri трудовые подарки 2

  Tam oxu »
 • TÖHFƏSİZ

  нареч. без подарка, без преподношения и т.п. Töhfəsiz gəlmək haraya прийти без подарка куда

  Tam oxu »
 • TÖHMƏT

  сущ. 1. выговор: 1) порицание, выражение неудовольствия чьим-л. поведением, поступками и т.п. Atanın töhməti выговор отца, töhmət etmək kimi сделать в

  Tam oxu »
 • TÖHMƏTEDİCİ

  прил. укоризненный, упрекающий (выражающий укоризну, исполненный укоризны, упрека). Töhmətedici baxışla baxmaq смотреть укоризненным взглядом

  Tam oxu »
 • TÖHMƏTLƏ

  нареч. с укоризной, с укором, с упреком. Töhmətlə demək говорить с укором

  Tam oxu »
 • TÖHMƏTLƏMƏ

  сущ. от глаг. töhmətləmək

  Tam oxu »
 • TÖHMƏTLƏMƏK

  глаг. см. töhmətləndirmək

  Tam oxu »
 • TÖHMƏTLƏNDİRİCİ

  прил. см. töhmətedici

  Tam oxu »
 • TÖHMƏTLƏNDİRİLMƏ

  сущ. от глаг. töhmətləndirilmək

  Tam oxu »
 • TÖHMƏTLƏNDİRİLMƏK

  глаг. упрекаться, укоряться; получать, получить упрек, выговор. Qətiyyətsizlikdə töhmətləndirilmək упрекаться в нерешительности

  Tam oxu »
 • TÖHMƏTLƏNDİRMƏ

  сущ. от глаг. töhmətləndirmək; упрёк, внушение (наставление, выговор)

  Tam oxu »
 • TÖHMƏTLƏNDİRMƏK

  глаг. делать, сделать выговор, внушение; укорять, укорить; упрекать, упрекнуть. Dostunu töhmətləndirmək сделать выговор другу, özünü töhmətləndirmək у

  Tam oxu »
 • TÖHMƏTLƏNMƏ

  сущ. от глаг. töhmətlənmək

  Tam oxu »
 • TÖHMƏTLƏNMƏK

  глаг. см. töhmətləndirilmək

  Tam oxu »
 • TÖHMƏTLİ

  прил. 1. укоризненный (выражающий укоризну, исполненный укоризны), с упрёком, с укоризной. Töhmətli baxış укоризненный взгляд, töhmətli sözlər укоризн

  Tam oxu »
 • TÖHMƏTSİZ

  I прил. 1. не имеющий выговора, административного взыскания. Töhmətsiz işçi работник, не имеющий административного взыскания 2

  Tam oxu »
 • TÖKDÜRMƏ

  сущ. от глаг. tökdürmək

  Tam oxu »
 • TÖKDÜRMƏK

  глаг. понуд. kimə nəyi просить, заставить кого: 1. лить: 1) налить (вылить, залить, отлить) 2) делать, изготовлять что-л

  Tam oxu »
 • TÖKDÜRTMƏ

  сущ. от глаг. tökdürtmək

  Tam oxu »
 • TÖKDÜRTMƏK

  глаг. понуд. см. tökdürmək

  Tam oxu »
 • TÖKDÜRÜLMƏ

  сущ. от глаг. tökdürülmək

  Tam oxu »
 • TÖKDÜRÜLMƏK

  глаг. по чьей-л. просьбе, приказанию и т.п. 1. выливаться, быть вылитым; отливаться, быть отлитым; наливаться, быть налитым 2

  Tam oxu »
 • TÖKMƏ

  I сущ. от глаг. tökmək 1. вливание 2. выливание 3. наливание 4. отливание 5. проливание 6. разливание 7

  Tam oxu »
 • TÖKMƏBƏDƏN

  прил. литой, плотный (крепко сложенный). Tökməbədən oğlan плотный (крепкого сложения) юноша

  Tam oxu »
 • TÖKMƏBƏDƏNDLİ

  прил. см. tökməbədən

  Tam oxu »
 • TÖKMƏÇİ

  сущ. литейщик, литейщица: 1. рабочий, занимающийся отливкой металлических изделий 2. специалист по литейному делу

  Tam oxu »
 • TÖKMƏÇİLİK

  сущ. литейное дело; профессия литейщика

  Tam oxu »
 • TÖKMƏXANA

  сущ. мастерская, цех, где отливают металлические изделия

  Tam oxu »
 • TÖKMƏK

  глаг. 1. лить: 1) заставлять вытекать, течь что-л. жидкое. Stəkana süd tökmək лить молоко в стакан 2) разг

  Tam oxu »
 • TÖKMƏRƏK

  прил. коренастый (крепкого сложения, широкоплечий, но невысокий – о человеке)

  Tam oxu »
 • TÖKÜB-TÖKÜŞDÜRMƏ

  сущ. от глаг. töküb-töküşdürmək; разбрасывание

  Tam oxu »
 • TÖKÜB-TÖKÜŞDÜRMƏK

  глаг. 1. разбрасывать, разбросать (приводить, привести в беспорядок). Kitabları töküb-töküşdürmək разбросать книги, şeyləri töküb-töküşdürmək разброса

  Tam oxu »
 • TÖKÜCÜ

  сущ. см. tökməçi; литейщик, литейщица

  Tam oxu »
 • TÖKÜK

  сущ. 1. литьё (литое металлическое изделие). тех. tökük defektləri дефекты литья, töküyün təmizlənməsi очистка литья, töküyün qəlibdən çıxarılması выб

  Tam oxu »
 • TÖKÜLMƏ

  сущ. от глаг. tökülmək: 1. отливка (изготовление литьём). Detalların tökülməsi отливка деталей, çuqun boruların tökülməsi отливка чугунных труб, bürün

  Tam oxu »
 • TÖKÜLMƏK

  глаг. 1. литься (непрерывной струёй). Yuxarıdan su tökülür сверху льётся вода, çənlərə arasıkəsilmədən neft tökülür в цистерны беспрерывно льётся нефт

  Tam oxu »
 • TÖKÜLÜB-TÖKÜŞDÜRÜLMƏ

  сущ. от глаг. tökülüb-töküşdürülmək

  Tam oxu »
 • TÖKÜLÜB-TÖKÜŞDÜRÜLMƏK

  глаг. разбрасываться, быть разбросанным. Kitabdəftər tökülüb-töküşdürülüb книги и тетради разбросаны, yorğan-döşək tökülüb-töküşdürülüb постель разбро

  Tam oxu »
 • TÖKÜLÜŞMƏ

  сущ. от глаг. tökülüşmək

  Tam oxu »
 • TÖKÜLÜŞMƏK

  глаг. 1. хлынуть, нахлынуть (устремиться, двинуться во множестве). Camaat meydanlara tökülüşdü народ хлынул на площади 2

  Tam oxu »
 • TÖKÜM

  в сочет. с числительными: bir töküm çay чай на одну заварку, iki töküm çay чай на две заварки

  Tam oxu »
 • TÖKÜMLÜK

  см. töküm

  Tam oxu »
 • TÖKÜNTÜ

  I сущ. 1. отходы (негодные остатки чего-л.). Tərəvəz töküntüsü отходы овощей 2. отбросы: 1) негодные остатки чего-л

  Tam oxu »
 • TÖKÜŞDÜRMƏ

  сущ. от глаг. töküşdürmək

  Tam oxu »
 • TÖKÜŞDÜRMƏK

  глаг. см. töküb-töküşdürmək

  Tam oxu »
 • TÖKÜŞDÜRÜLMƏ

  сущ. от глаг. töküşdürülmək

  Tam oxu »
 • TÖKÜŞDÜRÜLMƏK

  глаг. разбрасываться, быть разбросанным кем-л. Kağızlar töküşdürülüb бумаги разбросаны

  Tam oxu »
 • TÖR-TÖKÜNTÜ

  сущ. собир. 1. остатки. Süfrənin tör-töküntüsü (artığı) остатки стола (объедки) 2. отбросы: 1) негодные остатки чего-л

  Tam oxu »
 • TÖR-TÖKÜNTÜLÜ

  прил. неопрятный: 1. небрежно, неаккуратно прибранный. Tör-töküntülü otaq неопрятная комната 2. перен

  Tam oxu »
 • TÖR-TÖKÜNTÜLÜLÜK

  сущ. неопрятность: 1. неприбранность. Otağın tör-töküntülülüyü неопрятность комнаты 2. перен. неряшливость, нечистоплотность (человека)

  Tam oxu »