AZQAZANCLI

прил.
1. малоприбыльный
2. нерентабельный
AZQANLILIQ
AZQAZLI

Digər lüğətlərdə