BABAƏLİ

«baba» (böyük) və «Əli» sözlərindən düzəlmiş, «böyük Əli» deməkdir.
BABACAN
BABAƏMİ