Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

 • BECAN

  "becənək" adlı türk tayfalarından birinin adı; xeyirxah, işgüzar, qeyrətli; həqiqətə doğru gedən, xəbər gətirən (Masallı rayonu Köhnə Alvadı k

  Полностью »
 • BEHBUD

  sağalma, yaxşılaşma; bədəni möhkəm

  Полностью »
 • BEHBUDALI

  yaxşılaşan Alı, sağlam Əli

  Полностью »
 • BEHBUDƏLİ

  yaxşılaşan Alı, sağlam Əli

  Полностью »
 • BEHBUT

  sağalma, yaxşılaşma; bədəni möhkəm

  Полностью »
 • BEHCAT

  şadlıq, sevinc; gözəllik, göyçəklik

  Полностью »
 • BEHCƏT

  şadlıq, sevinc; gözəllik, göyçəklik

  Полностью »
 • BEHNAM

  yaxşı adlı, şanlı-şöhrətli

  Полностью »
 • BEHNAN

  gözəl xasiyyətli, xoş və gülər üz olan

  Полностью »
 • BEHRUZ

  xoşbəxt, ağgün, bəxtiyar

  Полностью »
 • BEHRUZƏ

  xoşbəxt, ağgün, bəxtiyar

  Полностью »
 • BEHZAD

  xoşbəxt, ağgün doğulmuş

  Полностью »
 • BEKDAŞ

  daş kimi möhkəm; türk tayfalarından biri

  Полностью »
 • BEKƏR

  “bəy ər, igid, qoçaq gənc” mənasında olan titul

  Полностью »
 • BEKSAR

  sar qəbiləsindən olan bəy; başçı bəy, böyük bəy

  Полностью »
 • BEKSƏR

  sar qəbiləsindən olan bəy; başçı bəy, böyük bəy

  Полностью »
 • BEQDELİ

  gözəl natiq, mahir söz ustası; İranda yaşayan türk qəbiləsi

  Полностью »
 • BEQDİLİ

  gözəl natiq, mahir söz ustası; İranda yaşayan türk qəbiləsi

  Полностью »
 • BEYDULLA

  Allahın evi, Tanrının evi, Kəbə

  Полностью »
 • BEYRƏK

  balaca qurd; "Börüyək" adının dəyişdirilmiş forması

  Полностью »
 • BEYSAR

  sar qəbiləsindən olan bəy; başçı bəy, böyük bəy

  Полностью »
 • BEYSƏR

  sar qəbiləsindən olan bəy; başçı bəy, böyük bəy

  Полностью »
 • BEYTULLA

  Allahın evi, Tanrının evi, Kəbə

  Полностью »
 • BƏBİR

  pələngə oxşayan yırtıcı heyvan; qoçaq, dövlətli, qorxmaz

  Полностью »
 • BƏBİŞ

  «körpə» sözünün əzizləmə və kiçiltmə forması olan «körpə, körpəcik» deməkdir

  Полностью »
 • BƏDƏL

  əvəz, qarşılıq; dəyişmə

  Полностью »
 • BƏDƏLBƏY

  Bədəl bəy; «bəy əvəzi, bəy övladı» mənasındadır

  Полностью »
 • BƏDİL

  əvəz edən, əvəz, canişin

  Полностью »
 • BƏDİR

  14 gecəlik Ay, bütöv Ay

  Полностью »
 • BƏDİRBƏY

  Bədir bəy; Ay üzlü bəy, Ay kimi gözəl bəy

  Полностью »
 • BƏDİRƏ

  14 gecəlik Ay, bütöv Ay

  Полностью »
 • BƏDİRXAN

  gözəl xan, göyçək hökmdar

  Полностью »
 • BƏDİULLA

  dinin nadiri, dinin qiymətlisi

  Полностью »
 • BƏDRƏDDİN

  dinin 14 gecəlik Ayı, dinin bütöv Ayı

  Полностью »
 • BƏDRİ

  14 gecəlik Ay, bütöv Ay

  Полностью »
 • BƏDRİYƏ

  14 gecəlik Ay, bütöv Ay

  Полностью »
 • BƏDRİYYƏ

  14 gecəlik Ay, bütöv Ay

  Полностью »
 • BƏDURƏ

  14 gecəlik Ay, bütöv Ay

  Полностью »
 • BƏDÜRƏ

  14 gecəlik Ay, bütöv Ay

  Полностью »
 • BƏGİ

  igid, qəhrəman, qoçaq

  Полностью »
 • BƏHAƏDDİN

  dinin gözəlliyi və yaraşığı

  Полностью »
 • BƏHCƏT

  şadlıq, sevinc; gözəllik, göyçəklik

  Полностью »
 • BƏHİYƏDDİN

  dinin gözəlliyi və yaraşığı

  Полностью »
 • BƏHLUL

  ayıq, tez başa düşən; təlxək, oyunbaz

  Полностью »
 • BƏHMAN

  tədbirli, ağıllı, zəkalı; doğru danışan, düzgün adam

  Полностью »
 • BƏHMƏN

  tədbirli, ağıllı, zəkalı; doğru danışan, düzgün adam

  Полностью »
 • BƏHMƏNYAR

  düz danışan dost, başa düşən sevgili; ağıllı, zəkalı yoldaş

  Полностью »
 • BƏHNAN

  gözəl xasiyyətli, xoş və gülər üz olan

  Полностью »
 • BƏHRAM

  q. farslarda qələbə Allahının, hazırda Mars, Mərrix planetinin adı

  Полностью »
 • BƏHRAMGUR

  gur ovlayan Bəhram; Sasani hökmdarı Bəhram-Gurun adındandır

  Полностью »